متخصری از انجمن اختصاصی دیوار

انجمن اختصاصی دیوار در مرداد ۹۱ با هدف ایجاد محیط سرگرمی و آموزش شروع به کار کرد در این انجمن سعی شده برای همه سلیقه ها از سراسر اینترنت مطالب جمع آوری شود همچنین مطالب اختصاصی و اموزش زبان سعی کردیم محیط سرگرم کننده و سالم را برای همه سنین و سلیقه ها ایجاد کنیم

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی